Úvod

Sportovní příměstské tábory v letošním roce plánujeme uskutečnit v daných termínech. Vzhledem k vzniklé situaci, za přísnějších hygienických podmínek a v souladu s nařízeními vlády ČR.
V případě jakých koliv změn Vás budeme neprodleně informovat.
 
 
Organizujeme sportovní příměstské tábory pro děti, cyklo víkendy, lyžařské kurzy, sportovní víkendy a pobyty v přírodě.Cílem naší práce je přivést děti ke sportu zábavnou formou. Během celého roku organizujeme kurzy sportovní přípravy pro děti (hry, gymnastika, atletika, všeobecný pohybový rozvoj).